Брже услуге за социјално угрожене особе у Врању

Сви корисници права на новчану социјалну помоћ у врањском Центру за социјални рад, од сада ће моћи на једном месту да обављају послове које имају са управом, а идеја је да Градска управа буде једино место на коме ће угрожени потрошачи електричне енергије лакше остварити своја права на смањање рачуна.

Реч је о Споразуму који је Градска управа склопила са Центром за социјални рад, како би енергетски угрожени потрошачи електричне енергије лакше могли да остваре своја права и то на једном месту.

Споразумом се Град обавезује да ће на основу достављеног решења о остваривању права на социјалну помоћ, рачуна за утрошену електричну енергију и попуњеним захтевом, донети решење о остваривању права у року од 15 дана.

Идеја је да се успостави једно место на коме ће се обављати сви послови које грађани имају са управом, каже начелник Градске управе Душан Аритоновић, а крајњи циљ је бржа и квалитетнија услуга.