Документи

Документи за кориснике

Потребна документација за новчану социјалну помоћ
Потребна документација за обнову права на новчану социјалну помоћ
Потребна документација за оцену радне способности
Потребна документација за остваривање права на туђу негу и помоћ и увећани додатак
Потребна документација за увећани додатак на тугу негу и помоћ
Потребна документација за хранитељство
Потребна документација за привремено старатељство
Потребна документација за смештај у установу за стара лица

Акти Центра за социјални рад Врање

I Финансијски Извештај за 2023. годину
Извештај о раду ЦСР у Врању за 2023. годину
Финансијски план за тромесечно финансирање за 2024. годину
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности
Програм рада ЦСР у Врању за 2024. годину
Финансијски План за 2023. годину
Програм рада ЦСР у Врању за 2023. годину
Финансијски Извештај за 2022. годину
Извештај о раду ЦСР у Врању за 2022. годину
II Финансијски Извештај за 2021. годину
Финансијски План за 2022. годину
Извештај о раду ЦСР у Врању за 2021. годину
Финансијски План за 2021. годину
Финансијски Извештај за 2021. годину
Информатор о раду ЦСР у Врању за 2021. годину
II Измена плана набавки
Образложење II измене и допуне финансијског плана за 2021. годину
II Ребаланс за 2021. годину
Наративни коментар II ребаланса за 2021. годину
Правилник о заштити података о личности
I Измена плана набавки
Измена и допуна Финансијског плана за 2021. годину
Одлука о усвајању измене и допуне Финансијског плана
Наративни Финансијски план за 2021. годину
Финансијски План за 2021. годину
Финансијски Извештај за 2020. годину
Финансијски План за 2020. годину
Правилник о јавним набавкама ЈУ ЦСР у Врању 2020. година
Информатор о раду ЦСР у Врању за 2020. годину
Информатор о раду ЦСР у Врању за 2019. годину
Информатор о раду ЦСР у Врању за 2017. годину
Правилник о систематизацији
Правилник о раду
Статут