Јавне набавке

2024

Одлука о додели уговора пнеуматици
Одлука о додели уговора прање возила
Уговор за набавку услуге чишћења
Уговор о сакупљању, одвожењу и одлагању комуналног отпада
Уговор о набавци услуге водовод и канализација
Уговор о набавци услуге канцеларијски материјал
Одлука о додели уговора за закуп хоста и интернет домена
Одлука о додели уговора за одржавање опреме за техничку заштиту
Одлука о додели уговора репрезентација
Одлука о додели уговора рачунарска опрема
Одлука о додели уговора остале стручне услуге које подразумева овлашћено стручно лице за бављење пословима безбедности и здравља на раду
Одлука о додели уговора осигурање запослених
Одлука о додели уговора образовање и усавршавање запослених
Одлука о додели уговора набавка огревног буковог дрвета
Одлука о додели уговора механичке поправке на аутомобилима
Одлука о додели уговора материјали за текуће поправке и одржавање објекта
Одлука о додели уговора каско осигурање
Одлука о додели уговора хемијска средства за чишћење
План јавних набавки за 2024. годину
Јавна набавка осигурање запослениx
Позив за доставу понуда – Лице за безбедност, здравље и заштиту на раду

2023

План јавних набавки за 2023. годину
Јавна набавка услуге телефона и телефакса
Јавна набавка осигурање запослених
Јавна набавка репрезентације у делу пружања услуга послужења хране у угоститељском објекту
Јавна набавка канцеларијског материјала

2022

План јавних набавки за 2022. годину
Јавна набавка медицинског материјала
Јавна набавка услуге прања возила
Јавна набавка дрва
Јавна набавка репрезентације у делу пружања услуга послужења хране у угоститељском објекту
Јавна набавка канцеларијског материјала
Јавна набавка осигурање запослених

2021

Позив за достављање понуда у поступку набавке услуга регистрације и осигурања службеног возила
Јавна набавка услуге израде и ажурирања софтвера за рачуноводство
План јавних набавки за 2021. годину
Јавна набавка медицинског материјала
Јавна набавка услуге прања возила
Јавна набавка репрезентације у делу пружања услуга послужења хране у угоститељском објекту
Јавна набавка бензина и ТНГ-а: Позив за достављање понуде
Јавна набавка услуге осигурања зграде и имовине
Јавна набавка услуге фиксне телефоније и телефакса