О нама

Центар за социјални рад – Врање у Врању основан је 10.04.1964. године као самостална организација за послове социјалне заштите од стране Скупштине општине Врање. Центар постаје друштвено значајна установа и фактор позитивног реаговања на социјалне проблеме.

Рад Центра одвијао се најпре у просторијама Скупштине општине, а затим у објекту некадашњег предузећа „Новоградња“. Послове социјалног рада тада су обављала три социјална радника док је данас на пословима јавних овлашћења и пружању услуга укупно ангажовано 42 радника.

Као установа социјалне заштите и као орган старатељства, реализује програмске задатке из области социјалне заштите, породично – правне заштите и проширених права социјалне заштите на основу Одлуке о социјалној заштити града.

Свој рад заснивају на законима који регулишу област социјалне заштите. Коришћене су различите концепције рада најпре по територијалном, категоријалном и принципу вођења случаја.