Служба за техничке послове

Служба за техничке послове  обавља послове: администратора,  возача-телефонисте, возача – домара, ложача – домара  и радника на обезбеђењу.

Контакт: Ненад Николић – лице за безбедност и здравље на раду

Контакт телефон: 017/423-905