Свечано обележено шест деценија постојања и рада Јавне установе Центар за социјални рад у Врању

Реч в.д. директора

Јавна установа Центар за социјални рад у Врању 10.априла 2024.године Свечаном академијом у сали Позоришта „Бора Станковић“ у Врању облежила је шездесет година постојања и рада.

Временски период од шест деценија постојања и рада Установе носио је велики број промена у организацији рада, кадровској структури као и законској регулативи што је одраз сталних социјално економских кретања на ниову Републике Србије и наше локалне самоуправе. Оно што прожима цео тај период је управо континуирана помоћ и подршка најосетљивим и најрањивијим категоријама наших грађана којима је потребан неки вид социјалне и породично правне заштите. Центар за социјални рад од дана оснивања па све до данас обавља своју делатност у циљу обезбеђења социјалне сигурности грађана Града Врања, промовише и јавно заговара унапређење осетљивих друштвених група,промовише поштовање породичних вредности, друштвене солидарности и правде, поштује људска права и достојанство корисника. Центар за социјални рад врши послове јавних овлашћења поверених од стране Републике Србије преко надлежних Министарства као и проширене послове социјалне заштите на нивоу локалне самоуправе.

Данас је у Центру за социјални рад радно ангажовано 42 радника, од лиценцираних стручних радника различитог профила образовања, психолога, педагога, специјалних педагога, социјалних радника, правника до запослених на административно финансијским и техничким пословима. Сви они применом метода стручног рада, организовани кроз три службе, Службу за заштиту деце и младих, Службу за заштиту одраслих и старих и Службу за правне послове изналазе решења за све потребе наших корисника у домену социјалне заштите и породично правне заштите водећи се основним принципом а то је најбољи интерес корисника.

Стручни радник Центра за социјални рад осим што мора познавати законске прописе из области социјалне и породично правне заштите као и стручно методолошке процедуре, подразумева и рад на терену, пружање неодложних интервенција ван радног времена у склопу пасивног дежурства односно приправности, 24 часа дневно, непосредно или у сарадњи са другим државним органима и службама ради обезбеђивања сигурности и заштите живота и здравља корисника. Стручни радници морају бити професионалаци у свом послу што врло често подразумева доношење тешких одлука које често не наилазе на разумевање и прихватање.

Њихова професионална оријентација се заснива на емпатији према кориснику, на разумевању различитих животних судбина. Иако је тешко и одговорно радити у систему социјалне заштите то је у исто време и привилегија јер пружајући помоћ и подршку онима којима је то најпотребније, запослени у Центру за социјални рад остварују поред професионалне мотивације и личну сатисфакцију. Социјална заштита захтева стална континуирана финансијска улагања. У претходном периоду Центар за социјални рад је остварио добру сарадњу на свим нивоима власти како са ресорним Министарствима тако и са локалном самоуправом.

Сарадња и разумевање система социјалне заштите од стране Града Врања као оснивача Центра је пресудна јер се тако директно утиче на социјални статус наших грађана као и на извршавање програмских активности Установе. Велики јубилеји су управо повод да се сагледају резултати рада али и да се планирају програмске активности у циљу побојшања услова рада као и увођење нових услуга социјалне заштите а све у интересу наших грађана. Центар за социјални рад послује у веома старој згради неприступачној нарочито за инвалидна лица, нема довољно просторног капацитета те се у будућем периоду очекује настављање поступака за изградњу нове зграде Центра у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и локалном самоуправом.

Удео старог становништва у укупној популацији Града Врања је у порасту, што је у претходном периоду резултирало повећањем броја захтева старих лица за смештај у установама социјалне заштите. На територији Града Врања не постоји дом за стара лица те би отварање домског одељења при Центру за социјални рад у Врању делимично решило проблем збрињавања старих корисника. Центар за социјални рад има сарадњу са многим државним органима, јавним установама, предузећима као и невладиним сектoром.

Свечаној академији поводом обележавања шест деценија рада пристуствовали су државни секретари Минитарства за рад, запошљавање, борчака и социјална питања господин Миомир Ђорђевић и господин Дејан Илић, градоначелник Града Врања, др Слободан Миленковић, председница Скуштине града Врања госпођа Зорица Јовић, руководство Града Врања и Градске општине Врањска Бања, представници државних органа, директори јавних установа и предузећа, представници здравствених и васпитно образовних установа, представници удружења и други сарадници Центра што је још један показатељ интересовања за систем социјалне заштите и да сарадњом на свим нивоима власти градимо боље услове за живот појединца и породице у нашој локалној самоуправи и оно што је најважније бринемо о онима којима је помоћ и подршка најпотребнија.