10 жена ЖРТАВА НАСИЉА добило посао

Одбор за људска права Врање – СОС Телефон Врање, од почетка марта 2018. године, у сарадњи са Канцеларијом УНДП у Србији, реализује пројекат Запошљавање жена “Самосталан живот”, у циљу радног ангажовања жена које су жртве насиља у породици и партнерским односима.

Пројекат Запошљавање жена “Самосталан живот“ осмишљен је тако да обезбеди психолошку подршку и подршку при запошљавању која обухвата пословну орјентацију, обуку на раду и безбедне прилике за запослење жена које имају искуство насиља у породици и партнерским односима на територији града Врања.

Овим пројектом, у сарадњи са УНДП, градом Врање, Националном службом за запошљвање – филијала Врање, Центром за социјални рад Врање и Сигурном кућом, Одбор за људска права Врање – СОС Телефон Врање промовише прилику за запослење незапосленим женама које су жртве насиља у породици и партнерским односима.

Ангажовањем волонтерског тима Одбора за људска права Врање успостављен је контакт са више послодаваца и десет жена је тренутно радно ангажовано на различитим пословима у текстилној, обућарској, перхрамбеној индустрији, у производњи торти и у хостелима на подручју града Врања.

Основни принцип био је да се огласи посао који жена може у том тренутку да обавља са избором послодавца.