Видео надзор и паник тастер у Центру за социјални рад

Јавна установа Центар за социјални рад у Врању у Новој години наставља са побољшавањем услова рада за запослене, али и кориснике, набавком уређаја који ће утицати на подизање нивоа безбедности, реконструкцијом тоалета и чајних кухиња, као и санацијом санитарних чворова.

Укупна вредност радова за санацију канализације је 250.000 динара, а за опрему видео надзора 180.000. Ова средства су предвиђена финансијским планом Центра за социјални рад за 2018. годину. Завршетак свих радова очекује се до краја недеље.